Categories
Posts

ERC Bantayan ang spot market sa kuryente- dzrh

http://article.isentia.asia/stream/nelmisreportview.aspx?file=20201015-R-DZRH-NEWS-121100-Pinagpapaliwanag+ng.mp3&cc=PH&headline=Pinagpapaliwanag+ng+grupong+Laban+Konsyumer+Inc+ang+ERC+sa+pagtaas+ng+singil+ng+kuryente+ngayong+Oktubre+giit+ng+grupo+dapat+na+maging+mas+mapagmatiyag+ang+ERC+sa+singil+sa+kuryente+lalot+papalapit+na+ang+Disyembre+

Leave a Reply