Categories
Posts Uncategorized

DZRH interview- power plants tapatin na ang publiko

http://article.isentia.asia/stream/nelmisreportview.aspx?file=20200226-R-DZRH-NEWS-051000-Panayam+kay+Atty+Vic.mp3&cc=PH&headline=Panayam+kay+Atty+Vic+Dimagiba+ng+Laban+Kunsyumer

http://article.isentia.asia/stream/nelmisreportview.aspx?file=20200226-R-DZRH-NEWS-072400-Hinamon+naman+ng+isa.mp3&cc=PH&headline=Hinamon+naman+ng+isang+consumer+group+ang+Department+of+Energy+na+obligahin+ang+mga+may+ari+ng+planta+ng+kuryente+na+tapatin+na+ang+publiko